پرسشنامه ۲۸۵۵: بهزیستی روان شناختی ریف

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۸ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی : امروزه دیدگاه جدیدی درعلوم وابسته به سلامت بطور اعم و در روانشناسی بطور اخص در حال شکل گیری و گسترش است. در این دیدگاه و رویکرد علمی تمرکز بر روی سلامتی و بهزیستی از جبنه مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی است (ریف و سینگر، ۱۹۹۸، آنتونوفسکی، ۱۹۸۷، استرامپفر، ۱۹۹۰).

بهزیستی روانشناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی است. رویکرد بهزیستی روانشناختی رشد و تحول مشاهده شده در برابر چالشهای وجودی زندگی را بررسی می کند و به شدت بر توسعه انسانی تاکید دارد. به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف معنادار، تحول و پیشرفت به عنوان یک فرد و برقراری روابط کیفی با دیگران. جمع گسترده ای از ادبیات تحقیقی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی به تجزیه و تحلیل چالش های و مشکلات اساسی زندگی پرداخته است (ریف۲ وکیس۳، ۲۰۰۲).

نظریه پردازان «گستره ی زندگی» نظیر اریکسون (۱۹۵۹)و نوگارتن (۱۹۷۳) التزامهای دوره های مختلف سنی و راه هایی را که فرد بطور موفقیت آمیزی می تواند بر آنها غلبه کند را تبیین کرده اند. روانشناسان علاقمند به رشد و پیشرفت کامل انسان سازه هایی از قبیل خودشکوفایی(ابراهام مزلو، ۱۹۶۸) کمال رشد ( گوردون آلپورت، ۱۹۶۸) و تفرد (کارل یونگ، ۱۹۳۲) را پیشنهاد وارائه کرده اند.

توضیحات پرسشنامه

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف با هدف جهت ارزیابی بهزیستی روانشناختی طراحی شده است. پرسشنامه متشکل از ۱۸ سوال و ۶ مولفه (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود) می باشد.

تعدادی از سوالات

  • به طور کلی احساس می کنم من مسئول وضع زندگی کنونی ام هستم.
  • هنگامی که جریان زندگی خود را مرور می کنم، از آنچه روی داده خشنود می شوم.
  • حفظ روابط صمیمی برای من مشکل است و احساس ناکامی می کنم.
  • نیازهای زندگی روزمره، اغلب مرا از پای در می آورد.
  • من برای حال زندگی می کنم و واقعا به آینده فکر نمی کنم.
  • من بسیاری از مسئولیتهای زندگی روزانه ام را به خوبی مدیریت می کنم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

172 بازدید