پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزيابي و بررسي بهزيستي روان شناختي

فرمت: Word

?تعداد سوال: 18 سوال و 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی : امروزه دیدگاه جدیدی درعلوم وابسته به سلامت بطور اعم و در روانشناسی بطور اخص در حال شکل گیری و گسترش است. در این دیدگاه و رویکرد علمی تمرکز بر روی سلامتی و بهزیستی از جبنه مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی است (ریف و سینگر، 1998، آنتونوفسکی، 1987، استرامپفر، 1990).

بهزیستی روانشناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی است. رویکرد بهزیستی روانشناختی رشد و تحول مشاهده شده در برابر چالشهای وجودی زندگی را بررسی می کند و به شدت بر توسعه انسانی تاکید دارد. به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف معنادار، تحول و پیشرفت به عنوان یک فرد و برقراری روابط کیفی با دیگران. جمع گسترده ای از ادبیات تحقیقی در دهه 1950 و 1960 میلادی به تجزیه و تحلیل چالش های و مشکلات اساسی زندگی پرداخته است (ریف2 وکیس3، 2002).

نظریه پردازان «گستره ی زندگی» نظیر اریکسون (1959)و نوگارتن (1973) التزامهای دوره های مختلف سنی و راه هایی را که فرد بطور موفقیت آمیزی می تواند بر آنها غلبه کند را تبیین کرده اند. روانشناسان علاقمند به رشد و پیشرفت کامل انسان سازه هایی از قبیل خودشکوفایی(ابراهام مزلو، 1968) کمال رشد ( گوردون آلپورت، 1968) و تفرد (کارل یونگ، 1932) را پیشنهاد وارائه کرده اند.

توضیحات پرسشنامه

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف با هدف جهت ارزیابی بهزیستی روانشناختی طراحی شده است. پرسشنامه متشکل از 18 سوال و 6 مولفه (استقلال، تسلط بر محيط، رشد شخصي، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندي در زندگي، پذيرش خود) مي باشد.

تعدادی از سوالات

  • به طور كلي احساس مي كنم من مسئول وضع زندگي كنوني ام هستم.
  • هنگامي كه جريان زندگي خود را مرور مي كنم، از آنچه روي داده خشنود مي شوم.
  • حفظ روابط صميمي براي من مشكل است و احساس ناكامي مي كنم.
  • نيازهاي زندگي روزمره، اغلب مرا از پاي در مي آورد.
  • من براي حال زندگي مي كنم و واقعا به آينده فكر نمي كنم.
  • من بسياري از مسئوليتهاي زندگي روزانه ام را به خوبي مديريت مي كنم.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com