پرسشنامه روانشناسی: اضطراب پیشرفت آلپرت و هابر

پرسشنامه روانشناسی هدف پرسشنامه: ارزیابی اضطراب مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۳ سوالی برای فرآیند خانواده و ۳۸ سوال برای محتوای خانواده

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه اضطراب پیشرفت

این پرسشنامه، توسط آلپرت و هابر در سال۱۹۶۰ با هدف به منظور ارزیابی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان طراحی شده است. پرسشنامه فوق دارای ۱۹ سوال و ۲ مولفه اضطراب تسهیل کننده که میزان اضطراب برانگیزاننده است. زیر مقیاس های پرسشنامه عبارت است: اضطراب تضعیف کننده که میزان اضطرابی را که در عملکرد اختلال ایجاد می‌کند، ارزیابی می‌کند، می باشد و بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت نمره دهی شده است.

تعریف اضطراب

اضطراب خصوصیتی فوق‌العاده گسترده و فراگیر است و از روزهای اول کودکی تا سنین پیری با فرد همراه می‌باشد. و ناشی از ترسی مبهم و حالات هیجانی است.

اضطراب یعنی پریشانی روانی و بدنی که بر اثر ترسی مبهم و احساس نا ایمنی و تیره روزی قریب‌ الوقوع در فرد به وجود می‌آید. سبب شناسی اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی علل اضطراب از نظر روانشناسان و مکاتب مختلف، متفاوت است.

پیشرفت تحصیلی

تحصیل یعنی فرا گرفتن، آموختن و به‌دست‌ آوردن چیزی دراینجا به معنای فراگیری علم و درس خواندن به کار می‌رود. پیشرفت نیز به معنای رشد و بالندگی دانش‌آموز در امور درسی است.

پیشرفت تحصیلی به معنای نزدیک شدن فاصله بین توان و استعداد بالقوه با توان بالفعل در فعالیت‌های درسی است.

 عوامل پیشرفت تحصیلی

برای پیشرفت در هر کاری نیاز به اسباب و پشتوانه‌هایی است تا فرد را به موفقیت مورد نظرش برساند. درس‌ خواندن و مدرسه‌ رفتن نیز نیاز به برنامه‌ریزی دارد و عمل بر طبق ضوابط سبب رسیدن به موفقیت می‌گردد. اکنون عوامل پیشرفت در فرایند تحصیل رابیان می‌کنیم.

۱- دانش آموز با اراده ۲- آموزشگاه کارا: ۳- معلمان و مربیان کارآمد ۴- همسالان درس‌خوان ۵- متون و محتوای مفید ۶- روش‌ های آموزشی به‌روز ۷- ارزشیابی صحیح

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

160 بازدید