پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۰ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تحقیقات گرون روس و لوئیس و بوم در زمینه کیفیت در خدمات بانکی پیشنهاد می کنند که کیفیت خدمات، بر رفتار مصرف کننده تاثیر می گذارد، و همچنین به نگرش مشتریان نسبت به بانک و ارائه دهندگان خدمات مالی تاثیر مستقیم می گذارد. با توجه به تحقیق لوئیس و بوم، کیفیت خدمات در بانک این را می سنجد می کند که چگونه بانک از خدمات مالی و نحوه مصرف خدمات مالی و بانک به عنوان یک نام تجاری را تامین می کند. کیفیت خدمات موقعیتی بهتر برای بانک در بازار مالی مهیا می کند. کیفیت خدمات مالی بستگی به انتظارات و انتظارات مشتریان دارد که می تواند وضعیت بانک را در بازار بهبود بخشد. ساسر سه بعد عملکرد خدمات ارائه داد: سطح مواد، تجهیزات و شخصیت ها.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

24 بازدید