پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین استفاده از کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات چاپی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 30 سوال و 6 مولفه  (آشنایی با محصول، تعامل ادراک شده، نگرش به تبلیغ، نگرش به برند، قصد خرید، نوآوری) می باشد.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

کدهای پاسخ سریع (QR)

پرسشنامه کدهای پاسخ سریع: کد پاسخ سریع  (QR) ماژول های سیاه و سفیدی که در یک الگوی مربع شکل و در زمینه ای سفید رنگ کنارهم چیده شده اند را کد پاسخ سریع گویند. این کد یکی از محبوب ترین کدهای دو بعدی است که توسط یکی از شرکت های فرعی تویوتا به نام DENSO WAVE در سال 1994، ساخته شده است و نخست در مدیریت انبار و ردیابی قطعات خودرو، جایی که در آن اصلاح خطا و سرعت نقش مهمی را ایفا می کند؛ مورد بهره برداری قرار گرفت. در بیشتر موارد، کد QR برای رمزگذاری یک متن، URL و یا اطلاعات دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات پرسشنامه کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات

پرسشنامه فوق با هدف پرسشنامه بررسی رابطه بین استفاده از کدهای پاسخ سریع (QR) و اثربخشی تبلیغات چاپی طرحی شده است. این پرسشنامه شامل یک تصویر تبلیغاتی از یک محصول بدون کد پاسخ سریع (QR) برای گروه اول و همان تصویر تبلیغاتی همراه با کد پاسخ سریع برای گروه دوم؛ به همراه پرسش هایی در خصوص ابعاد اصلی تحقیق می باشد که به ترتیب شامل: درجه آشنایی بامحصول، درجه نوآوری مصرف کننده، تعامل درک شده و در نهایت اثربخشی تبلیغ، نگرش به تبلیغ، نگرش به برند و قصد خرید) می باشد.

پروژه های مشابه

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه