پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه کار گروهی هدف پرسشنامه: ارزیابی احساسات فرد راجع به کار گروهی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

کارگروهی

کارگروهی (Team Work)

به فرآیند همکاری با گروهی از مردم برای دستیابی به یک هدف

کار گروهی اغلب بخش مهمی از یک کسب و کار است، کار گروهی بدان معنی است که مردم با تلاش برای همکاری، با استفاده از مهارت های فردی خود و ارائه بازخورد سازنده، علی رغم هر گونه درگیری شخصی میان افراد، سعی برای رسیدن به هدفی واحد سعی خواهند کرد.

یک عضو تیم خوب بدین معنی است که توانایی اشتراک ایده های خود را با گروه را داشته باشد. همچنین باید قادر به انتقال اطلاعات از طریق تلفن، ایمیل باشد. روابط دوستانه با اعضای گروه را داشته باشد. راحتی برقراری ارتباط کلامی و غیر کلامی را با اعضای گروه داشته باشد.

کار گروهی به طور کلی به عنوان تمایل گروهی از مردم برای همکاری جهت دستیابی به یک هدف مشترک درک شده است. به عنوان مثال ما اغلب از عبارت: “او یک بازیکن خوب است” استفاده می کنیم. این به این معنی است که کسی در قلب منافع تیم است و برای تیم خوب کار می کند. روح گروهی که باعث می شود اعضا بخواهند موفق شوند. احساس یکپارچگی، شور و شوق مشترک در منافع و مسئولیت های مشترک وجود دارد.

مهارت برای کار گروهی خوب

_ احترام به مشارکت های فردی
_ کنار گذاشتن شکوه فردی
_ ساختمان انضمامی
_ پاک کردن روابطه شخصی در کار
_ گفتار متقاعد کننده
_ مصالحه

با کار تیمی ما تمایل داریم به نگرش ها و رفتارهای مثبتی مانند ذیل برسیم:

_ اعتماد به همکاران برای تحقق آنچه که آنها قول می دهند
_ تمایل به کمک در صورت نیاز
_ به اشتراک گذاری دیدگاه مشترک آینده
_ همکاری و ترکیب نقاط قوت یکدیگر
_ نگرش مثبت، حمایت و تشویق
_ گوش دادن فعال
_ تمام اعضای کشیدن وزن خود و در همان جهت
_ دادن به نفع شک و تردید
_ حل مناقشه موثر
_ ارتباطات باز

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

334 بازدید