پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (MCMI-III)

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به آزمون

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۷۵ سوال و ۳۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

 

162 بازدید