پرسشنامه مدیریتی پیچیدگی

 هدف پرسشنامه: بررسی میزان پیچیدگی در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۷ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

دانلود ویژه اعضاء

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پیچیدگی

به تعداد کارکنان متخصص و فعال حرفه ای و همچنین طول دوره آموزشی حرفه ای کارکنان سازمان اشاره دارد. 

پیچیدگی

در حالت کلی دو نوع پیچیدگی وجود دارد:

پیچیدگی افقی:

هر ندازه تعداد پست ها یا وظایف  و شغل های در یک سازمان متفاوت و متنوع باشد سازمان از نظر افقی پیجیدگی بیشتری خواهد داشت زیرا تخصص ها و کارهای گوناگون موجب می شود که اعضای سازمان نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از نظر مدیریت نیز هماهنگ کردن فعالیت ها مشکل می شود.

پیچیدگی عمودی:

همان سلسله مراتب اداری یا عمق نمودار سازمانی است و هر قدر فاصله میان پایین ترین و بالاترین رده مسئولان سازمان بیشتر باشد سازمان پیچیده تر خواهد بود. با توجه به تعاریف پیچیدگی این سازمان از نوع پیچیدگی افقی است ولی فعالیت های هر قسمت و هر فرد واضح و مشخص است و هر قسمت دارای فعالیت خاصی می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

13 بازدید