هدف پرسشنامه: بررسی رابطه پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی و رضایت کاربران در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 27 سوال و 8 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: منبع دارد

 دانلود اصل پرسشنامه: دانلود

 

توضیحات

پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان

امروزه با توجه به رقابت رو به افزایش در بازار جهانی، سازمان ها برای موفقیت خود به دنبال حفظ توانایی و افزایش مزیت رقابتیشان هستند. (پورتر، 1991، کاستا و همکاران، 2016). در این مدل جدید، سازمان ها نمی توانند به تنهایی رقابت کنند. موفقیت سازمان ها تنها با همکاری سازمان های دیگر مانند زنجیره تامین یکپارچه و انعطاف پذیری قابل دستیابی است.(لمبرت و کوپرت، 2000).

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یک تکامل طبیعی برنامه ریزی 80 ساله منابع تولید  است که تمام مفاهیم و نظریات را که در دهه 60 به وقوع پیوسته است، با اولین تلاش برای اصلاح زمان و مدیریت هزینه های سهام به ارث برده است. برنامه ریزی منابع سازمانی به سرعت در حال افزایش استاندارد بهره وری عملیاتی با ادغام فرآیندهای کسب و کار در سراسر سازمان است (کاستا و همکاران، 2016). در دهه های گذشته، تعداد بهره گیری از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی به شدت افزایش یافته است، و برنامه ریزی منابع سازمانی در بازار جهانی تا سال 2013 به میزان 22.4 میلیارد یورو جمع شده است. (پنگ و همکاران).

مطالعات صورت گرفته معمولا بر اساس یک مدل یا چارچوب خاص تمرکز کردند بودند و قادر به توضیح رابطه بین پذیرش کاربر برنامه ریزی منابع سازمانی و رضایت کاربر نیستند. از این رو، از طریق بررسی ادبیات نظری در سازمان، وضعیت پذیرش و رضایت از برنامه ریزی منابع سازمانی ارزیابی می شود.

پرسشنامه پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان

پرسشنامه فوق متشکل از 27 سوال و 7 مولفه سودمندی درک شده، سهولت استفاده، نیت رفتاری کاربران،استفاده، رضایت کاربران، آموزش کاربران، کیفیت سیستم، پشتیبانی مدیریت و استفاده می باشد. که همراه با شیوه نمره گذاری می باشد که در فایل تشریح شده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225