پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۶ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

اعتماد به محیط بانکداری اینترنتی

اعتماد به عقیده و باور این مسئله اشاره می کند که از قول دیگری در مورد آن می توان استفاده نمود و در مواقع پیش بینی نشده، دیگری به نفع وی عمل می کند. بنابراین اعتماد مشتری، به عقیده و باور مطمئن به عرضه کننده اشاره می کند. در بسیاری از موارد، اعتماد بر اساس تعاملات پیشین تعیین می گردد، هرچند رفتار قبلی عرضه کننده نمی تواند تضمینی برآن باشد که او به شکل مورد انتظار عمل خواهد نمود. اعتماد مشتری در صورتی افزایش می یابد که عرضه کننده قبلاً بنا به حد انتظار عمل کرده باشد.

اعتماد دارای سه ویژگی می باشد: توانایی، خیر خواهی و یکپارچگی. توانایی بدان معناست که اطمینان کننده بر این باور است که امین قدرت این را دارد که برای تامین نیازهای خودش عمل نماید. خیر خواهی و نوعدوسی به میزان باور امین برای انجام دادن کار به نفع اعتمادکننده اشاره می کند. یکپارچگی بدان معناست که اعتماد کننده بر این باور است که امین، توافق نامه هایی با حسن نیت عقد نموده، حقیقت را گفته، به صورت اخلاقی عمل کرده و پیمان ها را اجرا می کند. مک نایت و چروانی یک ویژگی دیگر به نام قابلیت پیش بینی (پیش بینی پذیری) معرفی کردند. اما میر، تائید نمود که اعتماد بایستی فراتر از حد قابلیت پیش بینی باشد، زیرا شخص به کسی که نیازهای دیگران را نادیده گرفته و به نفع خود عمل می کند، اعتماد نمی کند.

پرسشنامه متشکل از ۲۶ سوال و ۵ مولفه که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است. همچنین مدل مفهومی مرتبط با پرسشنامه به انتهای این پرسشنامه پیوست گردیده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

232 بازدید