پرسشنامه پاسخگویی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان پاسخگویی سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۱ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مقاله بیس: دانلود

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه پاسخگویی ذیل پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که متشکل از ۲۴ سوال و ۴ مولفه پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی حرفه ای، پاسخگویی سیاسی می باشد. شیوه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد.

[/stextbox]

 

103 بازدید