پرسشنامه وفاداری به برند در بازار های B2B نیادزایو

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

برندینگ B2B در بازار های نو ظهور

رشد سریع تولید ناخالص داخلی در اقتصاد های نوظهور فرصت هایی را برای برند های جهانی و همچین فضای مطلوب کاری را فراهم می کند. (کلر و مورتی ۲۰۰۳). با این حال، با توجه به تنوع فرهنگی، زیرساخت های فیزیکی، محیط اقتصادی اجتماعی و سیاسی، چالش های خاصی را برای برند های فعال در بازار ایجاد می کند (ست و سینها ۲۰۱۵). مدیریت کردن یک برند B2B در بازار های نو ظهور بسیار دشوار است و  برای کسب و کار های در محیط اجتماعی اقتصادی و همچنین با محیط آسیب پذیر چالش بر انگیز است (شت ۲۰۱۱، شت و سینها ۲۰۱۵).

علاوه بر این، شرکت های B2B با چالش های توسعه برند به دلیل تغییر مقررات و محدودیت های عامل شده بوسیله دولت فدرال و دولت مرکزی و همچنین ادراک جامعه مواجه است (بورلند، ناپولی و لیندگرین ۲۰۰۷). داوار و کاتوپاندهای در سال ۲۰۰۲ مطرح کردند که درآمد کمتر، تفاوت های درآمدی و نیروی کار ارزان تاثیر قابل توجهی بر بازاریابی ترکیبی شرکت دارند که این به بررسی دقیق تری خصوصا در بازار های نو ظهور نیاز دارد. بیشتر برندها مانند مک دونالد و KFC گاهی اوقات با مسائل مربوط به افزایش قیمت در بازار های نو ظهور مواجه  می شوند که بر توان مالی مصرف کننده محصول تاثیر گذار است (کلر و مورتی ۲۰۰۳).

پرسشنامه فوق با هدف بررسی بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B (در جامعه آماری مورد نظر) طراحی تدوین شده است که متشکل از ۲۰ سوال و ۵ مولفه (شایستگی درک شده فرانشیزور، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات، وابستگی احساسی به برند، ارزش ارتباطی درک شده، وفاداری به برند) می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم نمره دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • فرانشیزور من سطح بالایی از تخصص را در کار نشان می دهد
  • فرانشیزور من دارای مهارت های کسب و کار لازم برای اجرای یک شبکه حقوقی موفق است.
  • به طور کلی فرانشیزور من قادر و با مهارت است
  • به طور کلی، فرانشیزور من دارای شایستگی فنی است

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

167 بازدید