پرسشنامه هویت نام تجاری

پرسشنامه هویت نام تجاری هدف پرسشنامه: بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تاثیر آن در توسعه وفاداری برند

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۳ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه هویت نام تجاری

هویت نام تجاری

آکر (۱۹۹۷) هویت نام تجاری را به این صورت تعریف می کند مجموعه ای از مشخصه های انسانی مرتبط با یک نام تجاری.  هویت نام تجاری به طور عمده از سه منبع ناشی می شود:

منبع اول، وابستگی میان مصرف کنندگان با نام تجاری. منبع دوم، تصویری که شرکت برای ایجاد آن به سختی تلاش می کند به عنوان مثال استفاده از یک سخنگوی تبلیغاتی برای ایجاد تصویر شرکت و منبع سوم مربوط به ویژگی های محصول است به عنوان مثال رده های محصول و کانال های توزیع آن. هویت نام تجاری یک متغیر سودمند در انتخاب آن توسط مصرف کننده است.

مصرف کنندگان معمولاً نام های تجاری را انتخاب می کنند که با شخصیت های آنها انطباق دارند. از این رو هویت نام تجاری نمایانگر توابع خود نماد سازی و خود بیانگری است. لوی (۱۹۵۹) نشان داد که هویت نام تجاری در بر گیرنده ویژگی های جمعیت شناختی مانند جنسیت، سن و طبقه اجتماعی است که می توانند به طور مستقیم تحت تأثیر تصویر ذهنی کاربران آن نام تجاری و به طور غیر مستقیم تحت تأثیر ویژگی های محصول قرار بگیرند.

به عنوان مثال مارال بارو نام تجاری یک سیگار است که بیشتر توسط مرد ها استفاده می شود زیرا تصویری است که مارال برو برای نام تجاری خود ساخته است. ماشین های مرسدس بیشتر توسط افرادی از طبقه اجتماعی بالا استفاده می شوند زیرا نام تجاری مرسدس نشانگر کیفیت و کارایی بالاست.

پرسشنامه هویت نام تجاری فوق متشکل از ۲۳ سوال و ۵ مولفه است که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

 

123 بازدید