پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه هوش هیجانی هدف پرسشنامه: سنجش هوش هیجانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۳ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هوش هیجانی

برای درک مفهوم هوش هیجانی ابتدا ضروریست که مفهوم هوش و احساس را معین کنیم. اولین مورد استفاده از  مفهوم هوش به دوران ارسطو بر می گردد. اولین طبقه بندی مرتبط با هوش بوسیله تورندایک در سال ۱۹۲۰ انجام شد. تورندایک در کارش تحت عنوان ” اشتباهات دائمی در ارزیابی روانی” هوش را در سه بعد مورد بررسی قرار داد. این ابعاد عبارتند از هوش اجتماعی، هوش انتزاعی و هوش مکانیکی. هوش اجتماعی بُعدی از هوش است که با زندگی اجتماعی انسان در ارتباط است و شامل توانایی درک و مدیریت افراد است. (یاسلی اوگلو و دیگران ۲۰۱۳).

بر طبق نظر استرنبرگ؛ هوش یک توانایی ذهنی است که برای انتخاب، شکل دهی و پیروی از محیط ضروری است. بر طبق این تعریف، هوش فقط واکنش نیست بلکه کنشگری نیز هست. علاوه بر انطباق فردی، انتخاب و شکل محیط نیز ضروری است. بسیاری از مردم با هوش عملی و کنشگرانه می توانند تاثیر مداومی بر محیط اطراف خود بگذارند و محیط را هم برای خودشان و هم برای دیگران تغیر دهند (سیرم ۲۰۰۹).

کلمه احساس از کلمه لاتین ” motere ” مشتق شده است و به این معنی است که وقتی پیشوند e به این کلمه اضافه می شود به معنی حرکت کردن به دور است. که به هر احساسی اشاره می کند که به حرکت تبدیل می شود ( گولمن ۲۰۱۳). بر طبق نظر دانیل گولمن احساس عبارت است از” تمایل به احساس و افکار معین و خاص و همچنین حالات روانی و بیولوژیکی و یه سری از حرکات”( گولمن ۲۰۱۳).

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ با هدف سنجش هوش هیجانی افراد طراحی شده است این پرسشنامه متشکل ۳۳ سوال و ۵ مولفه می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

190 بازدید