پرسشنامه ۲۹۲: هوش هیجانی رهبر و پیروان

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: هوش هیجانی رهبر و پیروان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۷۸ سوال و ۱۱ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه هوش هیجانی رهبر و پیروان

پرسشنامه فوق با هدف بررسی هوش رهبر و پیروان بر عملکرد سازمان توسط وانگ و لو در سال ۲۰۰۲ طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از ۲۲ سوال و ۵ مولفه درک احساسات، ارزیابی احساسات دیگران، استفاده از احساسات، تنظیم احساسات و موارد کاری هوش هیجانی می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • حس خوبی دارم چرا که اغلب احساسات خاصی دارم.
  • درک خوبی از احساسات خود دارم.
  • واقعا می فهمم که احساس می کنم.
  • همیشه می دانم که آیا من خوشحال هستم یا نه.
  • همیشه احساسات دوستانم را از رفتار آنها می دانم.
  • من یک تماشاگر خوب از احساسات دیگران هستم.
  • من نسبت به احساسات و احساسات دیگران حساس هستم.
  • من درک درستی از احساسات مردم در اطرافم دارم.
  • همیشه اهداف خودم را تعیین می کنم و سپس برای رسیدن به آنها تلاش می کنم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

133 بازدید