http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ماهیت تغییر سازمانی

به طور كلی تغییرات به دو شكل كلی به وجود می آیند:

تغییرات برنامه ریزی شده

این دسته از تغییرات، تلاشی هدفمند و سنجیده می­ باشند كه توسط مدیران و بنا به نیاز سازمان در جهت ارتقای سطح عملكرد سازمانی به عمل می ­آیند. هدف از این تلاش تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب می باشد. تفاوت موجود بین این دو وضعیت نشان‌دهنده وجود مسئله و مشكلی است كه باید حل شود و یا فرصت و موقعیتی است كه باید از آن بهره برداری نمود. تغییرات برنامه‌ریزیشده عمدتاً منشاء درون سازمانی دارند. بعضی تغییرات برنامه ریزی شده ممكن است به عنوان تغییرات بنیادی (Radical) توصیف شوند. اینها تغییراتی هستند كه منجر به بازسازی گسترۀ سازمان و اجزای آن می شوند. این تغییرات اغلب در پی وقایع مهمی مانند انتصاب مدیر جدید اجرایی، تغییر مالكیت و جابجایی محل جغرافیایی سازمان ایجاد می شوند. گاهی اوقات حتی حیات و بقای سازمان به وقوع این تغییرات بنیادی وابسته می­ شود.

شكل رایج تری از تغییر برنامه ریزی شده سازمان تغییر افزایشی می باشد. این تغییر از نظر بنیادی اثر كمتری دارد و بیشتر در جهت تكامل طبیعی سازمان می باشد. به عنوان مثال معرفی محصولات، فن آوری و سیستم های جدید را می توان نام برد. در این مقاله عمدتاً تغییرات برنامه‌ریزی شده مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تغییرات برنامه ریزی نشده

همانطور كه می­ دانیم سازمان و محیط خارج سازمانی بطور پیوسته در حال تغییر می باشند. گاهی این تغییرات بدون برنامه ریزی قبلی و بصورت خود به خودی به وجود می آیند كه عمدتاً منشاء برون سازمانی دارند. این تغییرات ممكن است در جهت منافع سازمانی بوده و به عنوان فرصت تلقی شوند اما برخی اوقات برای سازمان مشكلاتی را ایجاد می نمایند، مانند تغییر در عملكرد رقبا، تغییر قوانین و مقررات دولتی، تغییر سیاست كشورها، و بروز تحولات اقتصادی می باشند (عبودی، 1388: 1).

http://modir3-3.ir/images/D-modir123.gifپرسشنامه مشابه

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png