پرسشنامه نگرش معنوی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه:  سنجش نگرش معنوی (سنجش سطح معنویت و رشد معنویت) افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۳ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

 

160 بازدید