پرسشنامه نوآوری سازمانی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: عوامل ایجاد کننده نوآروی در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۴ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه فوق محقق ساخته می باشد، که مبنتی بر مهمترین عوامل ایجاد کننده نوآوری در سازمان آموزشی می باشد و برای تهیه این پرسشنامه نیز ادبیات تحقیق و فنون مربوط، مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه در بر دارنده دوازده متغیر نوآوری است که در سه بعد فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی قرار گرفته اند، بعد فرهنگی شامل؛ پذیرش ابهام، تحمل موضوعات غیر عملی، کنترل های بیرونی کم، تحمل خطرپذیری، تحمل تضاد و تمرکز بر نتایج است. بعد ساختاری شامل؛ تعهد بالا نسبت به آموزش و توسعه، امنیت شغلی بالا و وجود افراد خلاق  می باشد. این پرسشنامه در مراکز و محیط های سازمانی کاربرد دارد و توسط مدیران و کارکنان سازمان پاسخ داده می شود.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • به نظر من، نظرات جدید معلمان باید کاملاً بدون ابهام بوده و تمام جوانب آن دقیق و واضح باشد.
  • معلمان مجازند برای رسیدن به نتایج مورد نظر، از هر وسیله ای که خود تشخیص می دهند، استفاده نمایند.
  • به نظر من، در کارهای مدرسه رسیدن به نتایج مورد نظر مهمتر از روش انجام دادن کارهاست.
  • اگر در کار جدیدی احتمال شکست داشته باشد، از آن صرف نظر می کنم.
  • در این مدرسه، هر فردی می تواند خودش تصمیم گیرنده باشد، بدون اینکه شخصی او را کنترل کند.
  • اگر نظرات جدید معلمان امور جاری مدرسه را به چالش بکشاند، از آن صرف نظر می کنم.
  • کوشش همیشگی من این است که از پیدایش زمینه های تضاد در مدرسه، جلوگیری کنم.
  • معلمان را از انجام دادن کاری که غیر عملی به نظر می رسد، منع می کنم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

 

121 بازدید