پرسشنامه نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارکنان و صادرکنندگان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال

پایایی دارد: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه پرسشنامه نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات متشکل از ۲۰ سوال و با هدف بررسی نقش نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارکنان و صادرکنندگان طراحی گردیده است.

[/stextbox]

 

 

87 بازدید