http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهروری افراد در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 70 سوال و 2 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری

پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهروری افراد در سازمان طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از 70 سوال و دو مولفه کیفیت زندگی کاری و بهره وری می باشد.

تعدادی از سوالات

  • به كارم علاقمند هستم و در صورتی هم که بتوانم، شغلم را عوض نمی کنم.
  • چنانچه پول كافی برای تامین زندگی خود داشته باشم باز هم به كار كنونی ام ادامه می دهم.
  • تنها معنی كه كارم برای من دارد، پرداخت حقوق به من است.
  • حقوق دریافتی من با معیارهای مورد نظر از جمله پرداخت حقوق مشاغل دیگر مطابقت دارد.
  • من كار را صرفا برای گذران زندگی ام انجام می دهم و فعالیت های مهم تر من و علایقم خارج از شغلم هستند.
  • كار من شغلی مهم و برانگیزنده است.
  • كار من موجب احساس غرور و موفقیت در من می شود.
  • كار من یكی از مهم ترین چیزها در زندگی من است.
  • ساعت کاری ما عادلانه و متناسب در نظر گرفته شده است.
  • شغل من امکان رشد ظرفیت، توانایی های بالقوه و به کارگیری مهارت های آموخته شده را برایم فراهم می کند.

[/stextbox]