پرسشنامه رایگان شهرت نیروی فروش هدف پرسشنامه: بررسی نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 42 سوال و 8 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد