پرسشنامه نقش برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک هدف پرسشنامه: بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۵ سوال ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه برنامه‌ ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک (Strategic planning)

پرسشنامه برنامه‌ ریزی استراتژیک: برنامه‌ ریزی استراتژیک شامل تشریح مقصد و غایت سازمان با ارزیابی موانع ممکن در مسیر تحقق آن و انتخاب رویکرد های حرکت به جلو است. هدف اصلی برنامه‌ ریزی استراتژیک تخصیص منابع به شیوه‌ ای است که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. برنامه‌ ریزی استراتژیک نقشه‌ ای کلی است که تعیین می‌کند سازمان چگونه منابع خود را برای تحقق اهدافش تخصیص خواهد کرد.

عوامل کلیدی موفقیت (critical success factors (csfs))

عوامل کلیدی موفقیت عواملی هستند که هر سازمان یا پروژه برای به موفقیت رساندن اهداف خود به آن نیازمند است. یک عامل کلیدی موفقیت هدفی در راستای یک یا چند هدف استراتژیک شرکت است که معمولاً در قالب نقشه استراتژی، طی یک سال یا بیشتر با اجرای برنامه‌ ها و اقدامات سالانه محقق می‌شود. عوامل کلیدی موفقیت، اولویت‌ دارترین هدف‌ های کوتاه‌ مدت و یا میان‌ مدتی هستند که در راستای هدف‌ های استراتژیک تعریف می‌شوند. عوامل کلیدی موفقیت بیان آنچه هستند که گروه مدیریت باید به انجام برساند تا سازمان به مأموریت خود جامه عمل بپوشاند حوزه‌ های عوامل کلیدی موفقیت همان حوزه‌های ارزش‌ آفرین برای مشتری است که سازمان با موفقیت می‌تواند در آن حوزه‌ ها به هدف‌ های استراتژیک خود نزدیک شده و در نهایت بهره‌مند شود. (غفاریان و عماد زاده).

مدیریت تغییر (change Management)

مدیریت تغییر به معنای قدرت دادن به سازمان و افراد آن برای به عهده گرفتن مسئولیت جدید در جهت آینده خودشان است. رویکرد به تغییر برای اصلاح، در عمل جزو لاینفک اصول مدیریت و اداره کردن بوده و هست. مدیریت تغییر ازآنجایی‌که بافرهنگ سازمانی سر و کار دارد و حمله به فرهنگ را در دستور کار خود قرار می‌دهد و فرهنگ مقوله‌ای پیچیده، قوی و تا حدی ثابت است فرایند اجرای پیچیده‌ای دارد، با این‌ وجود بنا به گفته بسیاری از مدیران موفق شرکت‌ ها و سازمان‌ های کارآمد و مشاوران چیره‌ دست این رشته، پایه و اساس ایستادگی در قله پیروزی، و ضامن استمرار موفقیت است. (Len 2004)

پرسشنامه نقش برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان متشکل از ۳۵ سوال و ۶ مولفه می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمرده دهی شده است. مدل مرتبط با پرسشنامه نیز در فایل قرار داده شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

127 بازدید