پرسشنامه موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

 هدف پرسشنامه: بررسی موانع استقرار به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸۸ سوال ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

پرسشنامه ای که ملاحظه می فرمایید با هدف ” بررسی موانع استقرار به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت در سازمان ” تدوین و گردآوری شده است، نظام اطلاعات مدیریت عبارت از سیستم های رسمی و غیر رسمی و شبکه ای از کانال های ارتباطی و مراکز پردازش اطلاعاتی است. که داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای تصمیم گیری بهینه و حمایت از عملیات را تهیه و در اختیار آنان می گذارد این اطلاات شامل اطلاعاتی در زمینه گذشته، حال و آینده، عملیات داخل سازمان و محیط آن می باشد. در این راستا ما نیازمند تجربه و توان تخصصی جنابعالی در این زمینه می باشیم. لازم است که اطلاعات حاصله از این تحقیق نزد محقق محرمانه خواهد ماند و اطلاعات به طور کلی و جمعی و نه به صورت فردی و موردی مورد تجریه و تحلیل قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما در انجام این تحقیق نهایت قدرانی و تشکر را دارم.

نمونه ای از سوالات پرسشنامه

  • آیا تاکنون واژه ی سیستم های اطلاعاتی مدیریت را شنیده اید؟
  • آیا سازمان شما دارای یک پایگاه اطلاعاتی مدون و مشخص می باشد که در هنگام تصمیم گیری به مدیران کمک کند؟
  • آیا سازمان شما دارای یک پایگاه اطلاعاتی مدون و مشخص با استفاده از کامپیوتر و شبکه های داخلی می باشد که در هنگام تصمیم گیری به مدیران کمک کند؟
  • آیا سازمان شما دارای واحدی جهت ایجاد و نگهداری و بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت می باشد؟
  • آیا در دوران تحصیل خود واحدی را در زمینه ی سیستم های اطلاعات مدیریت گذرانده اید؟
  • آیا در دوران خدمت خود در کارگاه آموزشی که مشخصاً در خصوص سیستم های اطلاعات مدیریت باشد شرکت نموده اید؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پرسشنامه پایان نامه

176 بازدید