هدف پرسشنامه: بررسی موانع استقرار به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 88 سوال 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

پرسشنامه ای که ملاحظه می فرمایید با هدف ” بررسی موانع استقرار به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت در سازمان ” تدوین و گردآوری شده است، نظام اطلاعات مدیریت عبارت از سیستم های رسمی و غیر رسمی و شبکه ای از کانال های ارتباطی و مراکز پردازش اطلاعاتی است. که داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای تصمیم گیری بهینه و حمایت از عملیات را تهیه و در اختیار آنان می گذارد این اطلاات شامل اطلاعاتی در زمینه گذشته، حال و آینده، عملیات داخل سازمان و محیط آن می باشد. در این راستا ما نیازمند تجربه و توان تخصصی جنابعالی در این زمینه می باشیم. لازم است که اطلاعات حاصله از این تحقیق نزد محقق محرمانه خواهد ماند و اطلاعات به طور کلی و جمعی و نه به صورت فردی و موردی مورد تجریه و تحلیل قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما در انجام این تحقیق نهایت قدرانی و تشکر را دارم.

نمونه ای از سوالات پرسشنامه

  • آیا تاکنون واژه ی سیستم های اطلاعاتی مدیریت را شنیده اید؟
  • آیا سازمان شما دارای یک پایگاه اطلاعاتی مدون و مشخص می باشد که در هنگام تصمیم گیری به مدیران کمک کند؟
  • آيا سازمان شما دارای يك پايگاه اطلاعاتي مدون و مشخص با استفاده از كامپيوتر و شبكه هاي داخلي مي باشد كه در هنگام تصميم گيري به مديران كمك كند؟
  • آيا سازمان شما دارای واحدی جهت ایجاد و نگهداري و بكارگيري سیستم هاي اطلاعات مديريت مي باشد؟
  • آيا در دوران تحصيل خود واحدي را در زمينه ي سيستم هاي اطلاعات مديريت گذرانده ايد؟
  • آيا در دوران خدمت خود در كارگاه آموزشي كه مشخصاً در خصوص سيستم هاي اطلاعات مديريت باشد شركت نموده ايد؟

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پرسشنامه پایان نامه