http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی موانع اجرای استراتژی اقیانوس آبی در شرکت نفت

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 22 سوال و 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

پرسشنامه موانع اجرای استراتژی اقیانوس آبی متشکل از 22 سوال و 6 مولفه می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی موانع اجرای استراتژی اقیانوس آبی در سازمان طراحی گردیده است.