پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان شناخت و به کارگیری مهارت های کوانتومی مدیران

فرمت: Word

?تعداد سوال: 34 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مهارتهاي هفت گانه کوانتومي:

1) ديدن كوانتومي: توانايي براي ديدن هدفمند؛
2) تفكر كوانتومي: توانايي فكر كردن به شيوه متناقض؛
3) احساس كوانتومي: توانايي احساس زنده و حياتبخش؛
4) شناخت كوانتومي: توانايي دانستن به شيوه خلاقانه و شهودي؛
5) عمل كوانتومي: توانايي عمل به شيوه مسئولانه؛
6) اعتماد كوانتومي: توانايي اعتماد به فرايند زندگي؛
7) وجود كوانتومي: توانايي براي برقراري ارتباط مستمر؛

صفات رهبر كوانتومي:

1) كاشف بودن: رهبر كوانتومي از پيروان درخواست مي كند كه سؤالات و مشكلات خود را بيان كنند و از طريق گفتمان درباره تنيدگي هاي سازمان، نيازهاي افراد مشخص مي شود.

 

2) قابل اعتمادبودن: اين صفت، صفت كاشف بودن را معني دار مي سازد. تا رهبر اعتماد پيروانش را جلب نكند نمي تواند به كشف مشكلات آ نها بپردازد.

3) سرشار بودن از شور و هيجان: انسان اگر شور و هيجان نداشته باشد عاملي براي ادامه زندگي ندارد. حال اگر رهبر اين صفت را نداشته باشد چگونه مي تواند پيروانش را به حركت وادارد، به آ نها كمك كند تا بر ترس هايشان غلبه كنند و داراي ابتكار و قدرت دگرگو ن سازي شوند.

4) خلاقيت: ما بايد هميشه در راستاي دنيا حركت كنيم، در دنياي آينده به را ههاي جديد فكركردن، خلق تفكرات وچيزهاي جديد نياز داريم.

5) برقراركننده ارتباط: ارتباط بين انسانها و مدير در عصركوانتوم تغيير يافتهاست. بايد آگاه باشيم كه نمي توانيم بطور مجزا زندگي كنيم پس بايد ياد بگيريم كه چگونه ارتباط برقراركنيم و در ارتباطات گسترده از شكاف هاي فرهنگي و زباني عبور كنيم.

6) پژوهشگر: پژوهش ابزار توسعه پارادايم اكتشاف است. بايد به مردم در مقابل طرح سوالاتشان جايزه داد چراكه آن ها عامل محرك پژوهش و كشف حقايق هستند. او مشخص مي كند كه سازمان چه نيازهايي در آينده دارد تا نوع پژوهش براي كشف و رشد عوامل اثربخش را دريابد.

7) زيركي مالي: هسته رهبري كوانتومي زيركي و حسابگري مالي است.

پرسشنامه فوق متشکل از 34 سوال و 7 مولفه (ديدن كوانتومي، تفكر كوانتومي، احساس كوانتومي، شناخت كوانتومي، عمل كوانتومي، اعتماد كوانتومي و وجود كوانتومي) می باشد. پرسشنامه در سال 1390 توسط عظیمی طراحی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • تا چه اندازه با این عبارت موافقید؟ ” واقعیت ذاتا ذهنی است، که بر اساس انتظارات و باورها و عقاید مشاهده کننده ظهور می کند.”
  • تا چه اندازه اعتقاد دارید عمده آنچه ما در جهان خارج می بینیم یک عملکرد از پیش فرضها و باورهای ماست؟
  • آیا نیات شما موجب می شود به محرک های خاصی توجه کنید، درحالیکه انبوهی از موارد محتمل را به کلی نادیده می گیرید؟
  • تا چه اندازه مقاصد و نیات خود راآگاهانه انتخاب می کنید؟

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com