پرسشنامه ۲۹۰: مهارت های کوانتومی

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان شناخت و به کارگیری مهارت های کوانتومی مدیران

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۴ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مهارتهای هفت گانه کوانتومی:

۱) دیدن کوانتومی: توانایی برای دیدن هدفمند؛
۲) تفکر کوانتومی: توانایی فکر کردن به شیوه متناقض؛
۳) احساس کوانتومی: توانایی احساس زنده و حیاتبخش؛
۴) شناخت کوانتومی: توانایی دانستن به شیوه خلاقانه و شهودی؛
۵) عمل کوانتومی: توانایی عمل به شیوه مسئولانه؛
۶) اعتماد کوانتومی: توانایی اعتماد به فرایند زندگی؛
۷) وجود کوانتومی: توانایی برای برقراری ارتباط مستمر؛

صفات رهبر کوانتومی:

۱) کاشف بودن: رهبر کوانتومی از پیروان درخواست می کند که سؤالات و مشکلات خود را بیان کنند و از طریق گفتمان درباره تنیدگی های سازمان، نیازهای افراد مشخص می شود.

 

۲) قابل اعتمادبودن: این صفت، صفت کاشف بودن را معنی دار می سازد. تا رهبر اعتماد پیروانش را جلب نکند نمی تواند به کشف مشکلات آ نها بپردازد.

۳) سرشار بودن از شور و هیجان: انسان اگر شور و هیجان نداشته باشد عاملی برای ادامه زندگی ندارد. حال اگر رهبر این صفت را نداشته باشد چگونه می تواند پیروانش را به حرکت وادارد، به آ نها کمک کند تا بر ترس هایشان غلبه کنند و دارای ابتکار و قدرت دگرگو ن سازی شوند.

۴) خلاقیت: ما باید همیشه در راستای دنیا حرکت کنیم، در دنیای آینده به را ههای جدید فکرکردن، خلق تفکرات وچیزهای جدید نیاز داریم.

۵) برقرارکننده ارتباط: ارتباط بین انسانها و مدیر در عصرکوانتوم تغییر یافتهاست. باید آگاه باشیم که نمی توانیم بطور مجزا زندگی کنیم پس باید یاد بگیریم که چگونه ارتباط برقرارکنیم و در ارتباطات گسترده از شکاف های فرهنگی و زبانی عبور کنیم.

۶) پژوهشگر: پژوهش ابزار توسعه پارادایم اکتشاف است. باید به مردم در مقابل طرح سوالاتشان جایزه داد چراکه آن ها عامل محرک پژوهش و کشف حقایق هستند. او مشخص می کند که سازمان چه نیازهایی در آینده دارد تا نوع پژوهش برای کشف و رشد عوامل اثربخش را دریابد.

۷) زیرکی مالی: هسته رهبری کوانتومی زیرکی و حسابگری مالی است.

پرسشنامه فوق متشکل از ۳۴ سوال و ۷ مولفه (دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی) می باشد. پرسشنامه در سال ۱۳۹۰ توسط عظیمی طراحی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • تا چه اندازه با این عبارت موافقید؟ ” واقعیت ذاتا ذهنی است، که بر اساس انتظارات و باورها و عقاید مشاهده کننده ظهور می کند.”
  • تا چه اندازه اعتقاد دارید عمده آنچه ما در جهان خارج می بینیم یک عملکرد از پیش فرضها و باورهای ماست؟
  • آیا نیات شما موجب می شود به محرک های خاصی توجه کنید، درحالیکه انبوهی از موارد محتمل را به کلی نادیده می گیرید؟
  • تا چه اندازه مقاصد و نیات خود راآگاهانه انتخاب می کنید؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

10 بازدید