پرسشنامه مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکاران

پرسشنامه بازاریابی هدف پرسشنامه: بررسی مهارت های کارآفرینی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۶سوال و ۴ مولفه (مهارت های فنی، مهارت های مدیریتی، مهارت های کارآفرینی، مهارت های بلوغ شخصی)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکاران

پرسشنامه مهارت های کارآفرینی ذیل توسط اسمیت و همکاران طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه است و ۴ مولفه (مهارت های فنی، مهارت های مدیریتی، مهارتهای کارآفرینی، مهارت های بلوغ شخصی) همراه با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (عملیاتی: مهارت های لازم جهت تولید کالا ها و خدمات؛ اداری: روابط کارکنان، روابط با هیات مشورتی، یادگیری، حل مساله) مهارت های کار آفرینی را می­ سنجد.

نمونه سوالات پرسشنامه

 • مهارت های لازم جهت تولید کالا ها و خدمات.
 • عرضه کنندگان مواد (خام): مهارت های کسب آنها، در صورت ضرورت.
 • فضای اداره یا تولید: مهارت های انطباق با نیاز ها و آماده بودن.
 • تجهیزات/ کارخانه/ تکنولوژی: مهارت های شناسایی و اکتساب.
 • مدیریت: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، هدایت و فعالیت های شبکه ای.
 • فروش/بازاریابی: شناسایی مشتریان، شبکه های توزیع، زنجیره عرضه.
 • مالی: مدیریت منابع مالی، حسابداری، بودجه بندی.
 • قانونی: شکل سازمان، مدیریت ریسک، امنیت و حریم خصوصی.
 • اداری: روابط کارکنان، روابط با هیات مشورتی، یادگیری، حل مساله
 • مفهوم کسب و کار: برنامه ریزی کسب و کار، مهارت های ارائه.
 • نظارت (پویش) محیطی: تشخیص شکاف بازار، فرصت استفاده از بازار.
 • شبکه ای و مشاوره ای: تعادل بین استقلال و درخواست کمک.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

136 بازدید