پرسشنامه مهارت های زندگی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش مهارت های زندگی افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۴۴ سوال و ۱۹ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

 

188 بازدید