پرسشنامه معنویت در کار بوراک

هدف پرسشنامه: ارزیابی معنویت در محیط در کار

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه معنویت در کار بوراک

پرسشنامه معنویت در کار با هدف بررسی فرهنگ سازمان به عنوان مبنایی برای معنویت در کار توسط بوراک در سال ۱۹۹۹ طراحی گردید است. پرسشنامه فوق متشکل از ۲۵ سوال و ۴ مولفه (خط مشی های کلی و سبک مدیریت، روابط، سیاست های حیات کاری، ایجاد و پرورش روحیه افراد) در ۵ طیف کاملاً وجود دارد تا کاملاً وجود ندارد می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه معنویت در کار بوراک

  • اعتماد و احترام متقابل به عنوان مبانی اصلی سازنده می‌باشد.
  • بین عملکرد و جبران خدمات کارکنان و موفقیت سازمان ارتباط وجود دارد.
  • بهترین کارکنان در سازمان به کار گرفته می‌شوند.
  • از دستور دادن و کنترل در سازمان اجتناب می‌شود.
  • یادگیری و بازسازی مستمر در سازمان وجود دارد.
  • واگذاری مسؤلیت در پایین ترین سطح نزدیک به مشتری می‌باشد.
  • حفظ حس یک سازمان کوچک، بدون توجه به اندازه.
  • یک شهروند خوب برای سازمان بودن.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پرسشنامه پایان نامه

282 بازدید