پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکارانش

هدف پرسشنامه: ارزیابی معنویت در محیط کار

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

دانلود ویژه اعضاء

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکارانش

پرسشنامه معنویت کار برگرفته از پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکارانش (۲۰۰۳) طراحی شده است. پرسشنامه فوق دارای سه بعد معنادار بودن کار، احساس همبستگی و هم سویی با ارزش ­های سازمان  می باشد.

نمونه سوالات

  • در کارم احساس شادی و نشاط می کنم.
  • کارم موجب ایجاد نشاط روحی و احساس معنویت در من می شود.
  • کارم با آنچه که فکر می کنم در زندگی مهم است، مرتبط می باشد.
  • همیشه برای رفتن به سر کار لحظه شماری می کنم.
  • کارم در من باعث بوجود آمدن احساس مفید بودن در جامعه می شود.
  • مفهوم و اهمیت کارم برایم روشن و قابل قبول است.
  • برایم کاری که مستلزم همکاری با دیگران باشد، ارزشمند است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پرسشنامه پایان نامه

102 بازدید