هدف پرسشنامه: ارزیابی معنویت در محیط کار

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

دانلود ویژه اعضاء

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه معنويت در محيط كار ميليمن و همكارانش

پرسشنامه معنويت كار برگرفته از پرسشنامه معنويت در محيط كار ميليمن و همكارانش (2003) طراحي شده است. پرسشنامه فوق دارای سه بعد معنادار بودن كار، احساس همبستگي و هم سويي با ارزش ­هاي سازمان  می باشد.

نمونه سوالات

  • در كارم احساس شادی و نشاط می كنم.
  • کارم موجب ایجاد نشاط روحی و احساس معنویت در من می شود.
  • كارم با آنچه كه فكر مي كنم در زندگي مهم است، مرتبط مي باشد.
  • هميشه براي رفتن به سر كار لحظه شماري مي كنم.
  • كارم در من باعث بوجود آمدن احساس مفید بودن در جامعه مي شود.
  • مفهوم و اهميت كارم برايم روشن و قابل قبول است.
  • برایم کاری که مستلزم همکاری با دیگران باشد، ارزشمند است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پرسشنامه پایان نامه