پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی نقش ارتباط دوستانه بین دانش آموزان و ادراکشان از دانش آموزان دیگر و معلمان و والدین

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۰۲ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

پرسشنامه های مشغولیت تحصیلی، علاوه بر نقش خود دانش آموز به موارد دیگری مثل ارتباط دوستانه با دانش آموزان دیگر (گالینی و مویلی ، ۲۰۰۳ ) یا ادراک دانش آموز از دانش آموزان دیگر، معلمان و والدین (کلم و کانل ، ۲۰۰۴) توجه کرده اند. اهمیت پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو این است که علاوه بر جنبه تحصیلی، سه حوزه شناختی، هیجانی و رفتاری را نیز مورد توجه قرار داده است.
پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو بر اساس تعریف چاپمن (۲۰۰۳) و تحقیقات فردریک ، بلومن فلد و پاریس (۲۰۰۴)؛ فین، پانوززو و ووئل کل (۱۹۹۵)؛ فین و روک (۱۹۹۷) ساخته شد. هدف این پرسشنامه اندازه گیری مشغولیت تحصیلی دانش آموزان است. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس رفتاری، هیجانی، و شناختی است.

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو این پرسشنامه از ۱۰۲ سؤال تشکیل شده است که پاسخ دهندگان پاسخ های خود را بر روی یک طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملاً موافق ( ۵) تا کاملاً مخالف (۱) درجه بندی می کنند این پرسشنامه از سه خرده مقیاس شناختی، هیجانی و رفتاری تشکیل شده است. سؤالهای ۱ تا ۳۴ مشغولیت رفتاری، سوالهای ۳۵ تا ۶۸ مشغولیت هیجانی و سوال های ۶۹ تا ۱۰۲ مشغولیت شناختی را می سنجند.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • سر کلاس به طور فعالانه درس ها را جواب می دهم.
  • تکالیفم را به طور کامل انجام می دهم.
  • وقتی که قسمتی از درس را متوجه نمی شوم سوال می پرسم.
  • سر کلاس تمرکز دارم.
  • از مطالب یادداشت برداری می کنم.
  • در فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنم.
  • با دقت به بحث های کلاسی توجه می کنم.
  • تکالیف را به موقع تحویل می دهم.
  • به طور فعال در فعالیت های گروهی شرکت می کنم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

 

 

244 بازدید