پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه مشارکت بین رضایت هدف پرسشنامه: بررسی مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۹ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

پایایی و روایی: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد

رضایت، تصمیم مصرف کنندگان به درگیری در ارائه خدمات و درگیر شدن در آن ها را تقویت می کند. مشخص شده است که رضایت به نتایج مطلوبی نظیر همکاری، گرایش بلندمدت، وفاداری و تعهد رابطه منجر می شود (گانسان ۱۹۹۴؛ لام و همکاران ۲۰۰۴). رضایت می تواند تأثیر حتی قوی تری بر وفاداری آنلاین مشتری نسبت به وفاداری آفلاین او بگذارد؛ مشتریان می توانند «سریع تر وب سایت را ذخیره کنند و حتی سفارش آتی را به تأمین کننده خدمات بدهند» (شانکار، اسمیت و رانگاسوامی ۲۰۰۳).

علاوه بر این، رضایت نمایانگر تکامل موضوع اعتماد و در نتیجه یکی از پیشنیازهای آن است (فاسناشت و کاس ۲۰۰۷؛ گاربارینو و جانسون ۱۹۹۹). در نهایت، اعتماد به عنوان یکی از پیشنیازهای تعهد شناخته شده است- گرایش بلندمدت (گایسکنز و همکاران ۱۹۹۶). رابطه ای که در آن اعتماد متقابل بین دو طرف وجود داشته باشد ارزش کافی برای آمادگی هر دو طرف به منظور حفظ تعهد خود را فراهم می کند (دوایر، شور و اوه ۱۹۸۷؛ مورگان و هانت ۱۹۹۴).

درگیری ضمیر و درگیری خرید

درگیری، نشان دهنده اهمیت و ارتباط فردی یک موضوع یا رویداد است (بارکی و هارت ویک ۱۹۹۴). پارک و یانگ (۱۹۸۶) بر اساس انگیزه های مربوطه بین دو نوع درگیری تمایز قائل می شوند: درگیری ضمیر و درگیری خرید (بلوش و ریچینز ۱۹۸۳). از یک سو درگیری ضمیر (درگیری باثبات) به معنای دانش (آشنایی و تخصص) مربوط به دسته محصول یا سرویس است که یک مشتری در طول زمان به دست می آورد. بنابراین درگیری ضمیر، تابعی از تجربیات گذشته در مورد سرویس و قدرت ارزش های مرتبط با سرویس است (روتشیلد ۱۹۷۹؛ اسلاما و تاشچیان ۱۹۸۷).

از سوی دیگر، درگیری خرید (یا درگیری وضعیتی) از زمان، تلاش و هزینه های صرف شده برای انجام خرید تشکیل می شود از جمله هر نوع تحقیق داخلی و خارجی که ممکن است پیش از تراکنش انجام شود. درگیری خرید، هدفمند است و شامل دغدغه های فردی برای کاهش ریسک مربوط به انتخاب خدمات است (بلوش و ریچینز ۱۹۸۳).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

 

197 بازدید