پرسشنامه مزیت رقابتی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان سازمان به محیط رقابتی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۷ سوال ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مزیت رقابتی

مزیت رقابتی رابطه مثبت و مستقیم با ارزش های مورد انتظار مشتری دارد به طوری که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده سازمانی به ارزش های مورد انتظار مشتری نزدیک تر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است.

پرسشنامه مزیت رقابتی فوق متشکل از ۱۷ سوال و ۴ مولفه کیفیت، انعطاف پذیری، بعد زمان، بعد هزینه می باشد. که همراه با شیوه نمره گذاری می باشد که در فایل تشریح شده است.

نمونه سوالات پرسشنامه

_ عملکرد کیفیت در سازمان من رضایت بخش است.
_ به کنترل کیفیت تولید در سازمان من بها داده می شود.
_ برای انجام امور از پرسنل آموزش دیده استفاده می شود.
_ سازمان من به دنبال عملکرد قابل اطمینان می باشد.
_ سازمان من در تعیین میزان تولید با توجه به شرایط محیطی و بازار عمل می کند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

 

185 بازدید