http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: توانایی سازمان در استفاده از سرمایه معنوی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 26 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

پر سشنامه ای که ملاحظه می فرمایید با هدف توانایی سازمان در استفاده از سرمایه معنوی تدوین و گردآوری شده است، مدیریت دانش عبارت است از: توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي يعنى تجربه و دانش مديريت دانش را فر آيند به دست آوردن تخصص گروهي در يك شركت مي داند كه بالاترين درآمد و ارزش را به وجود مي آورد. به نظر وي اين تخصص مي تواند در پايگاه داده، اسناد و مغز افراد وجود داشته باشد و مبادله شود (47 2008,  Hilboard,). مديريت دانش فرآيند ايجاد، تاثير، ارائه، توزيع و كاربرد دانش است كه اين پنج عامل زمينه آموزش باز خورد و آموزش مجدد و يا حذف آموزش را فراهم م ي آورد. كه معمولاً براي ايجاد، نگهداري و احياء قابليتهاي سازماني موردنظر است (23 2008, Bhatt,).

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • کارکنان در این سازمان برای تبادل عقاید و تفکرات در مورد حرفه شان با یکدیگر با انگیزه هستند.
  • کارکنان اغلب گرایش دارند که موارد را با نمونه های عینی برای دیگران شرح دهند.
  • کارکنان اغلب گرایش به بکارگیری مثال و شبیه سازی برای مفاهیم ذهنی و نامشخص دارند.
  • کارکنان اغلب ادراک خود را از طریق چارچوب کارشناسی و فنی به کارکنان دیگر برای درک بیشتر ارائه می دهند.
  • در این سازمان، کارکنان به استفاده از شبکه و وب برای شناسایی وظایف تشویق می شوند.
  • خلاقیت و تفکرات جدید در این سازمان با ارزش محسوب می شوند.
  • قوانین مهم و حیاتی و استانداردها شناسایی شده و به خوبی ذخیره سازی می شوند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com