پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: توانایی سازمان در استفاده از سرمایه معنوی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۶ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

پر سشنامه ای که ملاحظه می فرمایید با هدف توانایی سازمان در استفاده از سرمایه معنوی تدوین و گردآوری شده است، مدیریت دانش عبارت است از: توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی یعنى تجربه و دانش مدیریت دانش را فر آیند به دست آوردن تخصص گروهی در یک شرکت می داند که بالاترین درآمد و ارزش را به وجود می آورد. به نظر وی این تخصص می تواند در پایگاه داده، اسناد و مغز افراد وجود داشته باشد و مبادله شود (۴۷ ۲۰۰۸,  Hilboard,). مدیریت دانش فرآیند ایجاد، تاثیر، ارائه، توزیع و کاربرد دانش است که این پنج عامل زمینه آموزش باز خورد و آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم م ی آورد. که معمولاً برای ایجاد، نگهداری و احیاء قابلیتهای سازمانی موردنظر است (۲۳ ۲۰۰۸, Bhatt,).

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • کارکنان در این سازمان برای تبادل عقاید و تفکرات در مورد حرفه شان با یکدیگر با انگیزه هستند.
  • کارکنان اغلب گرایش دارند که موارد را با نمونه های عینی برای دیگران شرح دهند.
  • کارکنان اغلب گرایش به بکارگیری مثال و شبیه سازی برای مفاهیم ذهنی و نامشخص دارند.
  • کارکنان اغلب ادراک خود را از طریق چارچوب کارشناسی و فنی به کارکنان دیگر برای درک بیشتر ارائه می دهند.
  • در این سازمان، کارکنان به استفاده از شبکه و وب برای شناسایی وظایف تشویق می شوند.
  • خلاقیت و تفکرات جدید در این سازمان با ارزش محسوب می شوند.
  • قوانین مهم و حیاتی و استانداردها شناسایی شده و به خوبی ذخیره سازی می شوند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

 

 

157 بازدید