http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارتباط اهداف قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 28 سوال 8 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری

پرسشنامه فوق برگرفته از پژوهش آولونیتیس و ایندونا می باشدکه متشکل از 28 سوال و 8  مولفه (ثبات در بازار، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف مربوط به سهم بازار و ظرفیت، اهداف مرتبط با رقابت، اهداف مرتبط با خدمات، اهداف مالی، اهداف مرتبط با دستیابی به سود و فروش قابل قبول، اهداف مرتبط با بیشینه نمودن سود و فروش) می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار کم دسته بندی شده  است

نمونه سوالات پرسشنامه قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری

  • اهیمت حداکثر کردن تفاوت درآمد عایدی از هزینه های صرف شده بابت ارائه خدماتتان، برای شما چه میزان است؟
  • اهمیت حداکثر کردن درآمد عایدی در قبال ارائه خدمات برای شما چه میزان است؟
  • اهمیت حداکثر کردن مالکیت درصدی از کل بازار برای شما چه میزان است؟
  • اهمیت افزایش مالکیت درصدی از کل بازار برای شما چه میزان است؟
  • اهمیت بازده سرمایه برای شما چه میزان است؟

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پرسشنامه پایان نامه