http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش مشکلات مدیریتی و مشکلات رفاهی کارکنان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 34 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فشارزاهای شغلی

پرسشنامه فشارزاهای شغلی ذیل توسط محمدرضا صفارزاده در سال 1377 با هدف سنجش مشکلات مدیریتی و مشکلات رفاهی کارکنان طراحی و تدوین گردیده است. پرسشنامه بر روی 293 نفر از کارکنان یک واحد بزرگ صنعتی در استان خوزستان، ساختار سازی شد. این پرسشنامه دارای 34 سوال می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه فشارزاهای شغلی

  • عدم مشورت سرپرستان با کارکنان
  • مدیریت ضعیف برخی از مسئولان
  • اشکال در نظام طبقه بندی مشاغل
  • عدم توجه مسئولان نسبت به مشکلات شخصی و خانوادگی کارکنان تحت نظارتشان
  • عدم وجود روابط انسانی مطلوب بین همکاران
  • عدم تناسب فضای منازل واگذار شده با تعداد عائله افراد
  • عدم شناخت سرپرستان از سختی و مشکلات شغلی کارکنان
  • مشکلات مربوط به موقعیت جغرافیایی و محرومیت شهرستان محل خدمت
  • وجود گرمای بیش از حد در محیط کار

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com