http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی اثرات رفتار فروش اخلاقی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 15 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رفتار فروش اخلاقی

بر اساس گفته هاي هانت و ويتل(1986)، رفتار اخلاقی در مقابل رفتار غیر اخلاقی مي تواند به اين صورت تعريف شود؛ حدي كه فشار به ارزش های درست در مقابل غلط، خوب در برابر بد، عادلانه در مقابل ناعادلانه، و یا عدالت در مقابل بي عدالتي داده می شود.

رفتار اخلاقي همچنين می تواند به صورت انطباق با هنجارهای اجتماعی، مانند بازی جوانمردانه، صداقت، و افشای کامل تعريف گردد (رابرتسون و اندرسون، 1993). علاوه بر این، از جنبه از بازاریابی، رفتار فروش اخلاقی به عنوان یک رابطه متقابل بر اساس تبادل منصفانه و عادلانه در نظر گرفته می شود، و هنگامی که مشتریان رابطه مطلوب را درك كنند، احتمالا یک عمل بازخورد دريافت خواهد شد.

مطالعات قبلی اشاره کرده اند، رفتار فروش خلاقی نشان می دهد که یک فروشنده تنها پیام های معتبر را در ارتباطات خود با مشتریان منتقل مي كند، فروش فقط آن دسته از محصولات/خدماتي است که مي تواند منافعي را براي  مشتریان در بر داشته باشد، وعده تنها چیزی است كه  می تواند ارائه شود، و اطلاعات رفتاري مشتری محرمانه است. رفتار های فروش غیر اخلاقی شامل فروشنده اي است كه اطلاعات گمراه کننده به مشتریان مي دهد (هانسن و ريگل،2009؛ لاگيس و همکاران، 1991؛ روم و رویز، 2005).

پرسشنامه فروش اخلاقی

پرسشنامه فوق در سال2012 توسط لین و همکارانش جهت بررسی اثرات رفتار فروش اخلاقی طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق متشکل از 5 مولفه (رفتارهای اخلاقی فروش، مزایای درک شده مشتری، رضایت مشتری، وفاداری به فروشنده، وفاداری به شرکت) و 15 سوال می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • اگر نیاز به خرید بیشتری داشته باشم، این نماینده را به عنوان انتخاب اولم در نظر خواهم گرفت.
  • این نماینده فروش را به دوستانم توصیه می كنم حتی اگر شركت او تغییر كند.
  • اگر نماینده فروش من، شرکت را ترک كند. در سال های آینده کمتر از این شرکت خریداری كنم.
  • برای خرید بعدی ام ، این شرکت را به عنوان اولین انتخاب در نظر می گیرم.
  • این شرکت را به کسی که نظرم را بخواهد، توصیه می کنم.
  • دوستان و بستگانم را به خرید بیمه نامه از این شركت تشویق می كنم.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225