پرسشنامه عوامل موثر انتخاب بانک از سوی مشتری

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک (نگرش های کارکنان بانک، هزینه های خدماتی بانکی، خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک، اعتماد بانک، تصویر مثبت از بانک، جهت مناسب)

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال ۶ مولفه

مدل: دارد

پایایی و روایی: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عوامل موثر انتخاب بانک از سوی مشتری

مولفه های پرسشنامه: نگرش های کارکنان بانک، هزینه های خدماتی بانکی، خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک، اعتمادبانک، تصویرمثبت ازبانک، جهت مناسب

در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع مالی بانک ها تاثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان مقوله مهمی است که بانک ها باید به آن توجه داشته باشند.

بانک ها شریان حیاتی اقتصاد هر کشورند و تلاش بانک ها و سایر مؤسسات مالی در سطح جهان در جهت افزایش کارایی است. بانک ها باید برای جلب و تشویق مردم به پس انداز، جمع آوری سرمایه های کوچک و به کار انداختن آنها در رشته های تولیدی و خدماتی، نقش مهمی ایفا کنند. بانک ها به عنوان بازار پول در کنار بازار بورس که نوعی بازار سرمایه است بخشی از بازار مالی کشور محسوب می شوند و همان طور که جریان و گردش خون در بدن ضامن حیات انسان است، وجود بانک ها نیز ضامن حیات اقتصادی کشور به شمار می رود (رنجبریان و غلامی کرین، ۱۳۸۵).

هدف اصلی هر سازمان، ورای فروش محصولات خود، ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی، طی فرایندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت آمیز بودن این فرایند، وفاداری مشتری، موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین خواهد شد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

67 بازدید