پرسشنامه عناصر آمیخته بازاریابی، ادراک کیفیت، تصویر ذهنی از برند محصول کشور مبدأ بر قصد خرید محصول

پرسشنامه آمیخته بازاریابی هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی، ادراک کیفیت، تصویر ذهنی از برند محصول کشور مبدأ بر قصد خرید محصول

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۱ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

تاثیر کشور  مبداء بر درک و رفتار خرید  مصرف کننده

کار محققان قبلی بر روی اثرات برند کشور مبداء در دو جهت مکمل صورت گرفته است. از یک طرف، ترکیب  تصاویر کشور محصول را در نظر می گیرند.  از سوی دیگر، به نحوه  استفاده  مصرف کنندگان از برند کشور مبداء به عنوان ارزیابی کیفیت محصول علاقه نشان می دهند. با توجه به بیلکی و نیس (۱۹۸۲) یکی از محبوب ترین روش ها نسبت به استفاده از نشانه های برند کشور مبداء رویکرد شناختی است، که محصول را به عنوان یک خوشه از نشانه ها در نظر می گیرد.  این روش معمولا بین نشانه های درونی محصول و نشانه های بیرونی محصول با هم فرق  می کنند (از قبیل قیمت، نام تجاری نام، شهرت فروشگاه، گارانتی، و برند کشور مبداء).

تحقیقات نشان داده است زمانی که نظرات مصرف کنندگان شکل می گیرد، به طور کلی بر ویژگی درونی آن تکیه می کنند.  با این حال، در شرایط خاص، مصرف کنندگان ویژگی های بیرونی را در اولویت قرار می دهند، در این حال این موارد را  در ارزیابی معتبر تر و قابل اعتماد تر می دانند. کاربرد ویژگی های بیرونی نیز می تواند به عوامل موقعیتی مرتبط گردد، به ویژه هنگامی که وضعیت یا تصویر خرید محصول را تحت تاثیر قرار می گذارد (پیرون، ۲۰۰۰؛ جوینده و اسمارت، ۱۹۹۸).

پرسشنامه فوق پرسشنامه استاندارد و متشکل از ۳۱ سوال و ۷ مولفه می باشد که به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی، ادراک کیفیت، تصویر ذهنی از برند محصول کشور مبدأ بر قصد خرید محصول می پردازد. که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق نمره دهی شده است.

 

پشتیبانی مدیر123

134 بازدید