پرسشنامه عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط مصرف کنندگان

پرسشنامه شناسایی نام تجاری هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط مصرف کنندگان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۸ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل مفهومی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط مصرف کنندگان

پرسشنامه فوق با هدف بررسی عملکرد نام تجاری توسط مصرف کنندگان در سال ۲۰۱۷ توسط هی و همکاران طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از ۲۵ سوال و ۸ مولفه می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره گذاری شده است.

شناسایی نام تجاری (برند)

اغلب مقالات نتایج مطلوبی از رفتارهای برندسازی اعضای جامعه برندی مدنظر دارند (برودی و همکاران ۲۰۱۳؛ مونیز، اسچوا و آرنولد ۲۰۰۹ مکانیسم روانی محاسبه شده باور این است که  اعضای جامعه دارای هویت اجتماعی با دیگران هستند و به واسطه آن علاقه خود را در اشتراک گذاری اطلاعات یک برند خاص نشان می دهند. بنابراین، در حالی که اکثر نظریه ها در حوزه مصرف و برندسازی، شناسایی نام تجاری را به عنوان  اولین کار یا واسطه ای برای رسیدن به نتایج رفتاری مطلوب می دانند (به عنوان مثال، لام و همکاران ۲۰۱۰، موهارت،تومزاک و هرزوگ ۲۰۰۹؛ مونیز، اسچوا و آرنولد ۲۰۰۹، اسکارپی ۲۰۱۰).

برخی دیگر بر این باورند شناسایی برند نیاز به کار بیشتری دارد در وهله اول می بایست چگونگی و چرایی فرم شناسایی کشف گردد، و بعد افزایش شناخت نسبت به برند در میان اعضای جامعه برندی صورت گیرد (پرس و آرنولد ۲۰۱۱ و مونیز و اسچوا و آرنولد ۲۰۱۱ و آرنولد ۲۰۰۹).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

202 بازدید