پرسشنامه علوم تربیتی: برنامه درسی پنهان

پرسشنامه روانشناسی هدف پرسشنامه: ارزیابی برنامه درسی پنهان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۹ سوالی و ۴ مولفه (جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی، ساختار فیزیکی و ساختار سازمانی)

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه برنامه درسی پنهان

پرسشنامه فوق توسط شیخی در سال (۱۳۸۸) با هدف ارزیابی برنامه درسی پنهان طراحی شده است. پرسشنامه برنامه درسی پنهان دارای ۲۹ سوال و ۳ مولفه جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی، ساختار فیزیکی و ساختار سازمانی، می باشد و بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره گذاری شده است.

برنامه درسی پنهان

برنامه درسی پنهان به زعم اسنایدر، اشاره می‌کند به فشارهایی که بطور ضمنی در مقابل الزامات صریح برنامه درسی آشکار، در هر موسسه آموزشی یافته می‌شود و دانش آموزان باید آنها را تشخیص داده، بدانها واکنش نشان دهند تا بتوانند در آن موسسه باقی بمانند. عناوین دیگری نظیر برنامه درسی نانوشته یا پیرابرنامه درسی (Paracurriculum) نیز بر آن اطلاق می‌شود. برنامه درسی پنهان، بخشی از کل نظام مدرسه است که می‌توان آن را بافهم زمینه ای که در آن پدید می‌آید، درک و شناسایی کرد.

بولزوگین تیس معتقد است کارکرد اصلی آن را کنترل و نظارت اجتماعی می‌دانند. آنها معتقدند که دانش آموزان در مواجهه با برنامه درسی پنهان، موقعیت خود را تشخیص داده به نحوی با آن سازگار می‌شوند. به عبارت دیگر، مدرسه از طریق برنامه درسی پنهان، به باز آفرینی (Reproduction) طبقه اجتماعی دانش آموزان پرداخته آنها را، به طور ضمنی، برای پذیرش موقعیت اجتماعی آینده شان، آماده می سازد. به نظر بولزروگین تیس، برنامه درسی پنهان، دستور کار سیاسی – اقتصادی دارد. مسئولیت آن، جداسازی طبقاتی است. نخبگان را آزادی و فرصت پیشرفت، ارزانی می‌دارد و غیر نخبگان را می‌ آموزد که در آینده، قسمت و سرنوشت خود را به عنوان کارگران منضبط و فرمان بردار پذیرا باشند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

135 بازدید