پرسشنامه شهرت نیروی فروش

پرسشنامه رایگان شبکه اجتماعی هدف پرسشنامه:  بررسی شهرت نیروی فروش در نزد مشتریان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۶ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

شهرت نیروی فروش

در سال های اخیر، به دلایل مختلف،  ارزش تجربی مشتری به عنوان یک مسئله مهم در تحقیقات بازاریابی مطرح شده است. ایجاد ارزش تجربی برای رضایت مشتری و وفاداری مشتری  اهمیت اساسی دارد (بابین و همکاران، ۲۰۱۳).  ایجاد تجربه برتر مشتری یکی از اهداف اساسی در محیط های خرده فروشی امروزی است (سریواستاوا و کائول، ۲۰۱۴). به علاوه، در بخش  خدماتی، تجربه مشتری به خرده فروشان در  ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک شایانی می کند.

در مدیریت راهبردی، یکی از ارزشمند ترین دارایی های ناملموس برای افزایش ارزش شرکت، شهرت و اعتبار شرکت است.   چندین دلیل مبنی بر این که چرا  اعتبار و شهرت  شرکتی، توجه زیادی را از طرف مدیران و محققان بازاریابی  به خود جلب کرده است وجود دارند. برای مثال، اعتبار شرکت اثر مثبتی بر ارزش شرکت دارد ( فامبرون و شانلی ۱۹۹۰)، اعتبار مثبت شرکت موجب تولید و ایجاد نگرش مثبت مشتریان در قبال محصولات و نیروی فروش شرکت می شود (براون ۱۹۹۵) و اعتبار و شهرت مطلوب شرکت اثر مثبتی بر  اهداف خرید دارد (یون و همکاران ۱۹۹۳)

اگرچه اثر  اعتبار و شهرت شرکت بر برایند شرکت  به خوبی درک شده است، با این حال توجه کمی به درک اثر اعتبار و شهرت  فروشنده بر موفقیت فروشنده شده است.  هدف این مطالعه، پر کردن  این شکاف با بررسی اعتبار  و شهرت فروشنده یک دارایی ملموس به عنوان  ارزش  افزوده تجربی توسط نیروی فروش در   زمینه بازار یابی رابطه ای می باشد.

پرسشنامه فوق با هدف بررسی شهرت نیروی فروش در از سوی مشتریان (در جامعه آماری مورد نظر) طراحی تدوین شده است که متشکل از ۶ سوال می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم نمره دهی شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

122 بازدید