هدف پرسشنامه: سنجش سلسله مراتب نیاز های مازلو

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 50 سوال و 5 مولفه (نيازهاي فيزيولوژيك، نيازهاي ايمني، نياز به تعلق و وابستگي، نياز به احترام، نياز به تحقق خويشتن)

شیوه نمره گذاری: دارد

مقاله بیس: دانلود

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سلسله مراتب نیاز های مازلو

پرسشنامه سلسله مراتب نیاز مازلو حاوی 50 سؤال ترجمه شده می باشد كه توسط دیوید‌لستر (1990) تهیه شده كه در پنج دسته 10 سؤالی تنظیم شده‌ است. هر دسته از سؤالات بیانگر سنجش یک نیاز است. مولفه های پرسشنامه عبارت است (نيازهاي فيزيولوژيك، نيازهاي ايمني، نياز به تعلق و وابستگي، نياز به احترام، نياز به تحقق خويشتن) است. نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالفم: 1، مخالفم: 2، نظری ندارم: 3، موافقم: 4، کاملاً موافقم: 5 است.

نمونه سوالات پرسشنامه سلسله مراتب نیازهای مازلو

 • شبها راحت مي‌خوابم.
 • من فكر مي‌كنم امروزدنياتا حدي يك محيط امن است.
 • فكر مي‌كنم خانواده‌ام در هر شرايطي از من حمايت مي‌كنند.
 • من بيشتراوقات از خودم ناراحتم.
 • براي زندگي خود برنامه‌هاي مناسبي دارم.
 • براي تأمين زندگي خود پول كافي دارم .
 • من به تنهايي نمي‌توانم درهنگام شب درهمسايگي قدم بزنم.
 • من درگير روابط عاشقانه با ديگري هستم.
 • من احساس مي‌كنم كه دوستانم به من احترام مي‌گذارند
 • زندگي من معني‌دار است.
 • به اندازه كافي استراحت مي‌كنم.
 • اضطرابم زياد است.
 • من احساس بيهودگي مي‌كنم.
 • كاري را كه درست بدانم انجام مي‌دهم براي من مهم نيست كه ديگران درباره من چه فكر مي‌كنند.

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

[/stextbox]