پرسشنامه سلسله مراتب نیاز های مازلو

هدف پرسشنامه: سنجش سلسله مراتب نیاز های مازلو

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۵۰ سوال و ۵ مولفه (نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای ایمنی، نیاز به تعلق و وابستگی، نیاز به احترام، نیاز به تحقق خویشتن)

شیوه نمره گذاری: دارد

مقاله بیس: دانلود

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سلسله مراتب نیاز های مازلو

پرسشنامه سلسله مراتب نیاز مازلو حاوی ۵۰ سؤال ترجمه شده می باشد که توسط دیوید‌لستر (۱۹۹۰) تهیه شده که در پنج دسته ۱۰ سؤالی تنظیم شده‌ است. هر دسته از سؤالات بیانگر سنجش یک نیاز است. مولفه های پرسشنامه عبارت است (نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای ایمنی، نیاز به تعلق و وابستگی، نیاز به احترام، نیاز به تحقق خویشتن) است. نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت می باشد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالفم: ۱، مخالفم: ۲، نظری ندارم: ۳، موافقم: ۴، کاملاً موافقم: ۵ است.

نمونه سوالات پرسشنامه سلسله مراتب نیازهای مازلو

 • شبها راحت می‌خوابم.
 • من فکر می‌کنم امروزدنیاتا حدی یک محیط امن است.
 • فکر می‌کنم خانواده‌ام در هر شرایطی از من حمایت می‌کنند.
 • من بیشتراوقات از خودم ناراحتم.
 • برای زندگی خود برنامه‌های مناسبی دارم.
 • برای تأمین زندگی خود پول کافی دارم .
 • من به تنهایی نمی‌توانم درهنگام شب درهمسایگی قدم بزنم.
 • من درگیر روابط عاشقانه با دیگری هستم.
 • من احساس می‌کنم که دوستانم به من احترام می‌گذارند
 • زندگی من معنی‌دار است.
 • به اندازه کافی استراحت می‌کنم.
 • اضطرابم زیاد است.
 • من احساس بیهودگی می‌کنم.
 • کاری را که درست بدانم انجام می‌دهم برای من مهم نیست که دیگران درباره من چه فکر می‌کنند.

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

[/stextbox]

 

390 بازدید