پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت

هدف پرسشنامه: اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۵۴ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت

سبک زندگی هر فرد بر سلامت او تأثیر دارد و فعالیت های ارتقاء دهنده سلامت و شیوه زندگی بهداشتی، استراتژی های اصلی تسهیل و حفاظت از سلامتی هستند. اطلاعات کمی درباره رفتارهای ارتقاء دهنده سبک زندگی در جامعه ایرانی وجود دارد. با توجه به این که سبک زندگی در ایران در حال تحول است و ارتقاء سلامت با توجه به نقش برجسته آن در مراقبت های بهداشتی مورد توجه روز افز ون است. پرسشنامه ذیل ابزار بومی مناسبی برای اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت وجود می باشد. این پرسشنامه شامل ۵۴ سوال مشتمل بر ۶ مولفه می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت

 • احساس می کنم که در حال ترقی هستم و در مسیر مثبتی رشد می کنم.
 • از خود راضی ام و احساس آرامش می کنم.
 • به آینده امیدوار هستم.
 • اعتقاد دارم که زندگی ام هدفمند است.
 • برای رسیدن به اهداف بلند مدت زندگی ام تلاش می کنم.
 • از مسائلی که در زندگی برایم اهمیت دارند، آگاهی دارم.
 • هر روز زندگی برایم جالب توجه و چالش برانگیز است.
 • احساس می کنم با نیروهایی بزرگتر از خودم در ارتباط هستم.
 • از سوی مجموعه ای از افراد که نگرانم هستند و برایم دل می سوزاند، حمایت می شوم.
 • بین زمان کار و تفریح تعادل ایجاد می کنم.
 • برای یادگیری تجربیات جدید آمادگی دارم.
 • اطلاعاتی را از افراد متخصص، در مورد نحوه مراقبت درست از خودم، درخواست می کنم.

پرسشنامه فوق متشکل از ۵۴ سوال و ۶ مولفه رشد معنوی و خودشکوفایی، مسئولیت پذیری درباره سلامت، روابط بین فردی، مدیریت استرس، ورزش و فعالیت بدنی، تغذیه می باشد. که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است.

146 بازدید