http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی روحیه معلمان در مدارس

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 28 سوال 10 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نمونه سوالات پرسشنامه روحیه معلمان

پرسشنامه فوق پرسشنامه ای 28 ماده ای و 10 مولفه ای که در فایل پرسشنامه به تفکیک قید شده است پرسشنامه فوق در سال 1377 توسط میرکمالی با هدف بررسی روحیه معلمان در محیط مدارس تدوین شده است.

نمونه سوالات

  • معلمان در محیط کار احساس امنیت می کنند.
  • فضای مناسب و کافی برای انجام دادن وظایف وجود دارد.
  • معلمان از سلامت جسمانی مناسبی برخور دارند.
  • معلمان از وضعیت روانی مناسبی برخور دارند.
  • در محیط کاری بین همکاران همدلی و یک رنگی وجود دارد.
  • مدیر مدرسه با معلمان رفتار دوستانه و صمیمانه ای دارد.
  • مدیر مدرسه کمتر به نیازهای معلمان توجه می کند و بیشتر بر تحقق اهداف آموزشی تأکید می کند.

 

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com