پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین مای هر و اسپکمن

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی روابط عرضه کننده در زنجیره تأمین

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

 

177 بازدید