پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

پرسشنامه رفتار شهروندی ذیل توسط پادساکف و همکاران در سال ۱۹۹۰ طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور متشکل از ۲۰ سوال و ۵ مولفه نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی و احترام و تکریم می باشد.

در خصوص متغیرهای تعیین شده جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی دراین پرسشنامه که شامل: نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی و احترام وتکریم می باشد. به ترتیب جهت سنجش نوعدوستی سوالات ۱الی ۴ (وجدان کاری، وظیفه شناسی سوالات ۵ الی ۷، جوانمردی سوالات ۸ الی ۱۰، فضیلت مدنی سوالات ۱۱ الی ۱۳ واحترام و تکریم سوالات ۱۴ الی ۲۰) در نظرگرفته شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • آیا شما به آگهی ها ویادداشت ها درسازمان توجه می کنید؟
  • آیا شما از روی رغبت جهت کمک به همکارانتان در مشکلات کاری وقت می گذارید؟
  • آیا شما به همکارانتان با وظیفه کاری طاقت فرسا کمک می کنید؟
  • آیا شما به همکارانتان که فشار کاری سنگینی دارند کمک می کنید؟
  • آیا شما همیشه درسر کار وقت شناس هستید؟
  • آیا شما وقفه اضافی در کارهای محوله دارید؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

 

 

162 بازدید