هدف پرسشنامه: بررسی رضایتمندی مشتریان از محصولات شرکت

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 54 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از شرکت

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از محصولات شرکت متشکل از 54 سوال و 7 مولفه (عوامل فیزیکی، نحوه رفتار كاركنان، كیفیت، شكایات مشتریان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سنجش رضایت مشتری) می باشد که بر اساس یک طیف پاسخگویی خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از شرکت

 • تا چه اندازه فضا و تجهیزات پخش را بهداشتی و تمیز می دانید؟
 • تا چه اندازه شرکت از تجهیزات استاندارد و وسایل دیجیتال استفاده می کند؟
 • تا چه اندازه مساحت، اندازه و تعداد مراکز و تجهیزات فروش و پخش را با تعداد مشتریان متناسب می بینید؟
 • تا چه اندازه تعداد کارکنان و مسئولین و بخش های فروش را با تعداد مشتریان متناسب می دانید؟
 • تا چه اندازه مدت زمان انجام خرید و زمان انتظار را مناسب می بینید؟
 • سهولت دسترسی برای مشتریان را به لحاظ موقعیت جغرافیایی و … تا چه اندازه مناسب می دانید؟
 • تا چه اندازه تأثیر تغییرات محیط در تهیه استراتژی ها و برنامه‌ های بلند مدت شركت دیده می شود؟
 • وضعیت ظاهری و بهداشت كاركنان را تا چه اندازه مناسب می ‌دانید؟
 • رعایت ادب در رفتار كاركنان و پاسخگویی مؤدبانه آن ها را تا چه اندازه مناسب می ‌دانید؟
 • تا چه اندازه دانش و سواد كاركنان بخش های مختلف را با نوع شغل شان متناسب می ‌دانید؟
 • تا چه اندازه كاركنان در برخورد و پاسخگویی به مشتری صمیمی و خوش‌ رفتار هستند؟
 • روابط عمومی كاركنان شركت از نظر شما قابل اعتماد هستند؟
 • تا چه اندازه كاركنان شركت از نظر شما قابل اعتماد هستند؟

 

[/stextbox]