http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان هوش هیجانی افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 90 سوال و 15 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه هوش هیجانی بار آن

اولین مقیاس هوش هیجانی بار آن در سال 1980 با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفقترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی ارائه فرد و پس از 17 سال تحقیق اولین مقیاس هوش هیجانی ساخته شد. مقیاس هوش هیجانی او دارای پنج مقیاس یا جنبه (مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار) و پانزده خرده مقیاس است.
پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس 5 درجه ای در ردیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کاملا مخالفم) تنظیم شده است مقیاس های آزمون عبارتند از:

 • خود آگاهی هیجانی
 • خود ابزاری
 • خود عزت نفس
 • خودشکوفایی
 • استقلال
 • همدلی
 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • روابط بین فردی
 • واقع گرایی
 • انعطاف پذیری
 • حل مساله
 • تحمل فشار روانی
 • کنترل تکانش
 • خوش بینی
 • شادمانی

تعدادی از سوالات پرسشنامه هوش هیجانی بار آن

 • به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.
 • لذت بردن از زندگي برايم مشكل است.
 • شغلي را ترجيح مي دهم كه حتي الامكان من تصميم گيرنده باشم.
 • مي توانم بدون تنش زياد‌‌، با مشكلات مقابله كنم.
 • مي توانم براي معني دادن به زندگي تا حد امكان تلاش كنم.
 • نسبت به هيجاناتم آگاهم.
 • سعي مي كنم بدون خيال پردازي ، واقعيت امور را در نظر بگيرم.
 • به راحتي با ديگران دوست مي شوم.
 • معتقدم توانايي تسلط بر شرايط دشوار را دارم.
 • بيشتر مواقع به خودم اطمينان دارم.

[/stextbox]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png