پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ

پرسشنامه هوش فرهنگی هدف پرسشنامه: هوش فرهنگی وانگ

 فرمت: Word & Exel

?تعداد سوال: ۲۰ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

 

 

74 بازدید