پرسشنامه هوش فرهنگی هدف پرسشنامه: هوش فرهنگی وانگ

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word & Exel

?تعداد سوال: 20 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir3-3.ir/images/D-modir123.gif دانــلــــــــــــود

 

 

مطالب مرتبط