پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان سلامت سازمانی مدارس

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۴ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس

پرسشنامه سلامت سازمانی، پرسشنامه ای ۴۴ سوالی است که برای مدارس تهیه شده است و میزان سلامت این مراکز را از جنب های مختلف، مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پرسشنامه، کلیه ی ارکان تشکیل دهنده ی سلامت سازمانی در سه بعد نهادی، اداری و فنی گنجانده شده است. این پرسشنامه به منظور بررسی ابعادی که در پایین پرسشنامه ذکر شده در سازمان ها طراحی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • در این مدرسه معلمان به یکدیگر کمک می کنند.
  • در این مدرسه دانش آموزان می توانند به اهدافی که برای آن ها تعیین شده است نایل شوند.
  • برای معلمان وسائل کمک آموزشی کافی تهیه می گردد.
  • از معلمان در مقابل تقاضاهای غیر معقول والدین و جامعه، حمایت می شود.
  • مدیر مدرسه صمیمی و قابل دسترسی است.
  • مدیر، آنچه را که از مافوق خود می خواهد، به دست می آورد.
  • مدیر مدرسه از معلمان می خواهد که موازین و مقررات مصوب را رعایت نمایند.
  • در این مدرسه معلمان نسبت به یکدیگر بی تفاوت هستند.
  • مدرسه برای عملکرد تحصیلی، ملاک های سطح بالایی تعیین می کند.
  • اگر مواد آموزشی اضافی در خواست شود، فراهم می شود.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

 

34 بازدید