پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

پرسشنامه هدف پرسشنامه: ارزیابی راهبردهای یادگیری دانش آموزان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۷ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی دارد: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری برای ارزیابی راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش آموزان تنظیم شده است که توسط پینتریچ و گروت در سال ۱۹۹۰ طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق براساس طیف ۷ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف می باشد.

[/stextbox]

246 بازدید